Trang chủ - Bóng đá trực tuyến xoilac 6

bóng đá trực tuyến xoilac 6
banner

KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ (2023) - CN MTĐT SÀI GÒN

10/03/2023

Kết quả quan trắc định kỳ Quý I năm 2023 Thời gian
Trạm trung chuyển Lê Đại Hành Quý I Năm 2023 
Trạm trung chuyển Bà Hom Quý I Năm 2023 
Trạm trung chuyển Võ Thị Sáu Quý I Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý II năm 2023 Thời gian
Trạm trung chuyển Lê Đại Hành Quý II Năm 2023 
Trạm trung chuyển Bà Hom Quý II Năm 2023 
Trạm trung chuyển Võ Thị Sáu Quý II Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý III năm 2023 Thời gian
Trạm trung chuyển Lê Đại Hành Quý III Năm 2023 
Trạm trung chuyển Bà Hom Quý III Năm 2023 
Trạm trung chuyển Võ Thị Sáu Quý III Năm 2023