Trang chủ - Bóng đá trực tuyến xoilac 6

bóng đá trực tuyến xoilac 6
banner

KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ (2023) - CN MTĐT GIA ĐỊNH

06/03/2023

Kết quả quan trắc định kỳ Quý I năm 2023 Thời gian
Trạm trung chuyển Quang Trung Quý I Năm 2023 
Trạm ép rác Tam Bình Quý I Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý II năm 2023 Thời gian
Trạm trung chuyển Quang Trung Quý II Năm 2023 
Trạm ép rác Tam Bình Quý II Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý III năm 2023 Thời gian
Trạm trung chuyển Quang Trung Quý III Năm 2023 
Trạm ép rác Tam Bình Quý III Năm 2023