Trang chủ - Bóng đá trực tuyến xoilac 6

bóng đá trực tuyến xoilac 6
banner

KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ (2023) - CN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

06/03/2023

Kết quả quan trắc định kỳ Quý I năm 2023 Thời gian
Công trường xử lý rác Đông Thạnh Quý I Năm 2023 
Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa Quý I Năm 2023 

Trung tâm hỏa táng

và công viên nghĩa trang Đa Phước Viên

Quý I Năm 2023 
Quý I Năm 2023 

Văn phòng chi nhánh Dịch vụ môi trường Quý I Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý II năm 2023 Thời gian
Công trường xử lý rác Đông Thạnh Quý II Năm 2023 
Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa Quý II Năm 2023 

Trung tâm hỏa táng

và công viên nghĩa trang Đa Phước Viên

Quý II Năm 2023 
Quý II Năm 2023 

Văn phòng chi nhánh Dịch vụ môi trường Quý II Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý III năm 2023 Thời gian
Công trường xử lý rác Đông Thạnh Quý III Năm 2023 
Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa Quý III Năm 2023 

Trung tâm hỏa táng

và công viên nghĩa trang Đa Phước Viên

Quý III Năm 2023 
Quý III Năm 2023 

Văn phòng chi nhánh Dịch vụ môi trường Quý III Năm 2023