Trang chủ - Bóng đá trực tuyến xoilac 6

bóng đá trực tuyến xoilac 6
banner

QUYẾT ĐỊNH 2031/QĐ-BTNMT 2023 ĐÍNH CHÍNH MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH 438/QĐ-BTNMT

21/07/2023

Tên Quyết định

Về việc đính chính một phần Quyết định 438/QĐ-BTNMT về việc đính chính một phần quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01/03/2023 của Bộ trưởng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Số ký hiệu

2031/QĐ-BTNMT

Ngày ban hành

21/7/2023

Tải về

 Quyết định