Trang chủ - Bóng đá trực tuyến xoilac 6

bóng đá trực tuyến xoilac 6
banner

DỰ ÁN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

THỜI GIAN

2020

ĐỊA ĐIỂM

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐƠN VỊ HỢP TÁC

  • Báo Sài Gòn Giải Phóng
  • Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM
  • Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

MỤC TIÊU

Chương trình hợp tác chiến lược này nhằm thực hiện mục tiêu “Nâng cao vị thế hàng Việt – Hướng đến phát triển sản xuất xanh – Kết nối thị trường bền vững”.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác bên liên quan sẽ tham gia hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn môi trường cho các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh, giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; tập trung vào việc thực hiện những quy tắc và thông lệ có lợi cho người lao động và cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG

Sáng ngày 02/12/2020, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đã ký kết hợp tác chiến lược.